TR
EN DE RU
Barut Hotels
Barut Club

Gizlilik İlkeleri

barutarum.com web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. barutarum.com web sitesi ziyaretçileri “kullanıcı” olarak anılacaktır. barutarum.com sitesi Barut Hotels işletmesine aittir. Site üzerindeki her türlü içerik, görsel resimler, video gibi tüm materyaller Barut Hotels’ya aittir. Başka web sitesi veya mecralarda izinsiz kullanılması yasaktır. Barut Hotels ve kullanıcı arasındaki bu koşullar sözleşme niteliğindedir. Bu nedenle aşağıdaki genel hüküm ve koşulları dikkatli okumanızı rica ederiz. 1. GENEL “barutarum.com” web sitesine (“web sitesi” veya “site”) erişim sağlamakla ve siteyi kullanmakla, aşağıdaki Kullanım Koşulları’nın ve Kullanım Koşulları’nda yer alan veya gönderme yapılan tüm hüküm ve koşulların sizi yasal olarak bağladığını kabul etmiş sayılırsınız. Barut Hotels, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir bildirime gerek duymadan değiştirme hakkını saklı tutar. 2. TELİF HAKKI & MÜLKİYET barutarum.com web sitesi içeriğindeki tüm yayın hakları korunmuştur. Sitede yer alan görüntülerin, grafiklerin, ses efektlerinin, programların, yazılımların, metinlerin,videoların animasyonların ve sitede yer alan sair diğer ibarelerin yalnızca ekran üzerinde izlenmesi dışında saklanmasına, kopyalanmasına, değiştirilmesine ve çoğaltılmasına izin verilmemektedir. İnternet dahilinde bahsi geçen ve gerektiğinde üçüncü şahıslar tarafından kullanılan marka ve ürün işaretleri, sınırsız olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarındaki mevzuat hükümlerine bağlıdır. Barut Hotels markası, logosu ve Barut Hotels tarafından sunulan hizmetler ile ilgili tüm haklar Barut Hotels’ya aittir. Bu ürünlere ilişkin bu web sitesinde yer alan resim, grafik, video ve metin vb. Barut Hotels’nın izni olmaksızın çoğaltılamaz, elektronik veya basılı yayınlarda kullanılamaz.Barut Hotels, bağlı şirketleri, iştirakleri ve/veya ortakları tarafından sağlanan içerikle, web sitesini çalıştırmaya ve yayınlamaya yarayan yazılımla, verinin web sitesinde derlenişiyle ve web sitesinin düzeni, dizilişi ve düzenlenişiyle ilgili telif hakları ve tüm diğer mülkiyet hakları ayrı ayrı ve tamamen Barut Hotels’ya aittir. Bu belgede, içerik ile ilgili açık bir biçimde tanınmayan tüm haklar saklıdır.Barut Hotels adının kullanımı ve tescili münhasır olarak Barut Hotels’ya aittir. Barut Hotels adını ya da buna benzer bir adı veya Barut Hotels adının bir parçasını ya da Barut Hotels şirketinin sahip olduğu bir tescilli ticari markayı kullanan bir şirket adı, yasal ad, ticari ad, alan adı veya diğer bir ad, gösterge ya da tanım kullanılamaz veya kayıt ettirilemez. 3. TİCARİ MARKALAR Bu sitede Barut Hotels ticari markaları, logoları ve Barut Hotels hizmet markaları vardır. Aşağıda yer alan ve bununla sınırlı olmayan Barut Hotels logoları ve ürün ve hizmet adları Barut Hotels ticari markalarıdır ve grup şirketleri bünyesinde ki Barut Hotels şirketine aittir.Barut Hotels’nın açık ve yazılı müsadesi olmaksızın bu site içeriğinin veya markalarının herhangi bir şekilde kopyalanması veya kullanılması yasaktır. Bununla ilgili Barut Hotels her türlü kanuni takip, dava ve şikayet hakkı saklıdır. 4. TİPOGRAFİK HATALAR Web sitesinde yayınlanan ve sunulan hizmetlere ilişikin bir hata oluşması durumunda, Barut Hotels rezervasyon yapılmış yada hizmet verilmesi taahhüt edilmiş bir servisi sunmayı reddetme veya iptal etme hakkına sahiptir.Barut Hotels her durumda siparişin veya hizmetin bedeli tahsil edilmiş olsun veya olmasın herhangi bir tür rezervasyonu/siparişi  tamamen yada kısmen reddetme ya da iptal etme hakkına sahiptir. 5. SÜRE & FESİH Bu hüküm ve koşullar Web Sitesine giriş ve kullanım anında geçerlidir. Bu hüküm ve koşulların herhangi birisi, herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin Barut Hotels  tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir, feshedebilir veya iptal edilebilir. 6. GİZLİLİK Bu site, sizin hakkınızda kişisel bilgiler toplayabilir, bunları muhafaza edebilir, Barut Hotels grubu bünyesindeki  diğer web sitelerinde bunları paylaşabilir. İdari Merciler, Mahkemeler, Kolluk Güçleri  ve benzeri yasal ve idari merci ve vasıtalar tarafından bu bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgiler ilgili makam ve merciler ile paylaşılabilir. 7. GÜVENLİK İnternet üzerindeki bilgi alışverişleri güvenlik sorunları içerebileceğinden Barut Hotels, web sitesi kullanımından, kullanıcının site içindeki iletişiminden, kişisel ve diğer bilgilerinin güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgilerin ele geçirilmesine karşı teminat vermez, veremez. 8. SINIRLI SORUMLULUK Barut Hotels, web sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Barut Hotels, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Barut Hotels’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme, avukat ücreti ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından muaf tutulduğu kabul edilmektedir.Barut Hotels, hiçbir şart altında web sitesini veya web sitenin hizmetlerini, işlevlerini kullanmanızdan veya kullanamamanızdan, siteye erişiminizden veya erişememenizden ya da siteye ve sitede verilen hizmetlere, içeriklere veya materyallere ya da işlevlere güvenmenizden, hizmetlerin veya bilgilerin sağlanmasından ya da sağlanamamasından kaynaklanan kâr kayıplarından, telafi masraflarından, doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel, dolaylı veya cezai zararlardan ya da bu zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsun ya da olmasın kullanım, veri veya kâr kaybından kaynaklanan yükümlülüklerden ve her türlü yükümlülük teorisinden (ihmal dahil olmak üzere) sorumlu olmaz. barutarum.com web sitesini veya içerikleri güncellemek gibi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır. 9. FERAGAT barutarum.com web sitesi içeriğinin veya siteyle bağlantılı olan hizmetlerin, içeriklerin veya materyallerin doğruluğu, güvenirliliği, kullanışlılığı hakkında herhangi bir taahhüt, garanti veya teminat vermez. Web sitesinin kullanımına dair tüm riskler kullanıcıya aittir. barutarum.com web sitesinin veya sitede yer alan hizmetlerin, içeriklerin, materyallerin veya işlevlerin, sürekli ve kullanılabilir olacağını, kesintiye uğramayacağını veya hatasız olacağını, hataların düzeltileceğini ya da sitenin veya siteyi oluşturan hizmetlerin, içeriklerin, materyallerin veya sunucuların virüs veya diğer zararlı içerikler barındırmadığını veya doğru ya da tam olduklarını garanti etmez. Kullanıcı her türlü gerekli servisin, onarımın veya düzeltmenin tüm masraflarını peşinen kabul eder. barutarum.com web sitesinden veya site aracılığı ile satın alacağınız ürünlerden veya hizmetlerden memnun kalacağınızın garantisini hiçbir zaman vermez. Barut Hotels, üçüncü şahıslara vermeniz talep edilebilecek hiçbir bilginin güvenliği hakkında (ödeme araçlarına dair bilgiler ve diğer kişisel bilgiler dahil olup bunlarla sınırlı değildir) hiçbir taahhüt veya garanti vermez. Kullanıcı, üçüncü şahıs içerikleriyle ilgilli yapılabilecek her türlü alacak talebinden işbu anlaşmayla feragat eder. Barut Hotels, her zaman kullanıcıya hizmet vermeyi reddetme, hesapları feshetme, içerik çıkarma veya düzenleme ya da siparişleri iptal etme hakkına sahiptir. barutarum.com web sitesinde yer alan iletişimin veya bilginin gizliliğini veya özelliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Kullanıcı, kullanımından kaynaklanan tüm hususlarla ilgili olarak taraf olabilecekleri her tür dava veya duruşmalarda (karşı davalar dahil)  yargılama haklarından gayrikabili rücu feragat eder.” 10. E-TİCARET Sitemiz SSL, 3D tarafından şifre koruması altındadır. barutarum.com web sitesinde değişik türde mal veya hizmet satın alma imkânı sunabilir. Kullanıcı, web sitesinde mal veya hizmet satın almak için sipariş verme /rezervasyon yapma /satın alma yapmak istediğinde doğru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak gerekli kişisel bilgilerini (ad, soyad, telefon numarası, kredi kartı bilgilerini, e-mail adresi ve adresi) bildirmesi gerekmektedir. barutarum.com web sitesinde satışa sunulan mal veya hizmet listesindeki fiyatlardaki hatalar nedeniyle yanlış fiyat vermesi veya fiyat bilgilerini yanlış belirtilmesi hallerinde, Barut Hotels her zaman için verilmesi taahhüt edilen hizmeti iptal etme, geri çevirme, kabul etmeme hakkına sahiptir. Web sitesinde belirtilen mal veya hizmetler rezervasyonlarla mevcut veya sınırlı olması halinde mezkur mal veya hizmetlere ait fiyatlar her zaman tek taraflı olarak ve hiç bir gerekçe gösterilmeden Barut Hotels tarafından değiştirilebilir, geri alınabilir veya iptal edilebilir. Kullanıcı bu konuda hiçbir hak va alacak iddia ve talebinde bulunamaz. 11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ Burada yer alan kullanım koşulları Türk Hukukuna tabidir. Bu kullanım koşullarının geçerliliği veya varlığı ile ilgili olanlar dahil olmak üzere kullanım koşulları ya da web sitesi kullanımı ile ilgili ya da buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık Türk Yasalarına göre , Antalya mahkemelerinde ve icra dairelerinde çözümlenecektir. 12. BÖLÜNEBİLİRLİK Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. 13. MÜCBİR SEBEPLER Doğal afetler, isyan, savaş, grev, iletişim ve teknik sorunlar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep kabul edilecektir. 14. MUHTELİF Barut Hotels tarafından bu kullanım koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, Barut Hotels’nın bu kullanım koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat etmesi anlamına gelmez. İş bu kullanım koşulları Barut Hotels ile Kullanıcı arasında bir sözleşme hükmünde olup 14 maddeden oluşmaktadır.Her hakkı Barut Hotels’ya aittir.

Side’de yetişkinlere özel ayrıcalıklı bir tatile hazır mısınız?

Side’nin muhteşem atmosferinde, konforlu odalar, seçkin restoranlar ve birbirinden keyifli ayrıcalıklar sizi bekliyor.

Rezervasyon
İletişim
Sizi Arayalım
Mesajınız başarıyla gönderildi.
Canlı Destek
Görüşlerinizi Paylaşın
Değerli Misafirimiz;

Tarafımıza göndereceğiniz tüm görüş, öneri ve talepleriniz ISO 10002:2018 kapsamında değerlendirilerek ekip arkadaşlarımız tarafından hızla yanıtlanacaktır. Teşekkür ederiz.

Mesajınız başarıyla gönderildi.